لیست قیمت محصولات کارخانه رنگسازی بینالود طبق مصوبه انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران

تاریخ اجرا :1396/8/08

ردیف انواع محصولات قیمت فروش درب کارخانه (ریال) قیمت مصرف کننده با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده(ریال)
ربعی کوارت گالن حلب ربعی کوارت گالن حلب
1 رنگهای روغنی کدهای 29,000 108,750 415,000 2,055,000 36,000 135,000 515,000 2,550,000
400-402-403-404-405
406-408-409-410-411
413-420-421-423-426
427-435-436-437-438
440-442-443-444-445
446-447-448-449
2 مادر رنگهای روغنی کدهای 32,500 123,000 472,000 2,340,000 40,000 152,000 586,000 2,900,000
415-417-418-419-425
428-429-430-431-432
433-434-439-441
3 رنگ روغنی مشکی 401 24,000 90,000

29,500 112,000

4 رنگ روغنی اکلیل نقره ای 407 34,000 127,000 488,000
42,000 158,000 605,000
5 روغنی طلائی ومسی 398-399 50,000 185,000

62,000 230,000

6 رنگ روغنی سفید مات 460
102,000 387,000

126,000 480,000
7 رنگ روغنی مشکی مات 461
83,000


103,000

8 ضدزنگ طوسی 455
72,000 268,000 1,375,000
89,000 332,000 1,700,000
9 ضدزنگ 450
68,000 253,000 1,300,000
84,300 314,000 1,600,000
10 ضدزنگ خوشنام 550
59,000 216,000 1,100,000
73,000 268,000 1,364,000
11 ضدزنگ سرنجی 451
90,000 355,000 1,750,000
110,000 440,000 2,170,000
12 رنگ آستری 452-454-452B
76,000 284,000 1,450,000
95,000 352,000 1,800,000
13 رنگ استخری625-660-667
144,000 560,000

178,500 694,500
14 جلای آلکیدی (وارنیش) 705
76,000 284,000

95,000 352,000
15 روغن الیف 700
70,000 270,000 1,350,000
86,500 335,000 1,674,000
16 رنگ سوله سبز
82,000 305,000 1,500,000
102,000 380,000 1,860,000
17 رنگ سوله زرد ،آبی وسفید
87,000 325,000 1,600,000
108,000 400,000 1,985,000
18 رنگ روغنی نیمه براق
89,000 340,000 1,680,000
110,000 422,000 2,080,000
* به قیمتهای ستون اول 9 درصد مالیات برارزش افزوده اضافه میگردد.

لیست قیمت محصولات کارخانه رنگسازی بینالودطبق مصوبه انجمن تولید کنندگان رنگ ورزین ایران

تاریخ اجرا :1396/8/08

ردیف انواع محصولات قیمت فروش درب کارخانه (ریال) قیمت مصرف کننده با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده(ریال)
نیمی کوارت گالن دبه(2.5 گالن) نیمی کوارت گالن دبه(2.5 گالن)
1 رنگ پلاستیک استاندارد 300
72,000 285,000 700,000
89,000 353,000 868,000
2 نیم پلاستیک سفید 350

195,000 465,000

242,000 577,000
3 نیم پلاستیک سفید 900

130,000 300,000

160,000 370,000
4 نیم پلاستیک خوشنام 360

90,000 210,000

112,000 260,000
5 مادر رنگ پلاستیک کدهای 45,000
86,000

55,800 106,700

301-303-311-315
317-324-328-337
6 رنگ اکریلیک نیمه براق

350,000 850,000

430,000 1,050,000
7 رنگ نما اکریلیک

300,000 740,000

372,000 917,000
8 رنگ نمای اکریلیک -سیلیکون

500,000 1,200,000

620,000 1,488,000
9 پرایمین

170,000 400,000

210,000 495,000


ردیف انواع محصولات قیمت فروش درب کارخانه (ریال) قیمت مصرف کننده با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده(ریال)
کوارت حلب کوارت حلب
1 رنگ اکریلیک 100,000 2,500,000 124,000 3,100,000
ترموپلاست سرد جدولی
2 رنگ اکریلیک 95,000 2,375,000 117,000 2,950,000
ترموپلاست سرد خط کشی
* به قیمتهای ستون اول 9 درصد مالیات برارزش افزوده اضافه میگردد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت تولید رنگ بینالود تعلق دارد