لیست قیمت محصولات کارخانه رنگسازی بینالود طبق مصوبه انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران

تاریخ اجرا :1397/12/10

ردیف انواع محصولات قیمت فروش درب کارخانه (ریال) قیمت مصرف کننده با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده(ریال)
ربعی کوارت گالن حلب ربعی کوارت گالن حلب
1 رنگهای روغنی کدهای
400-402-403-404-405
406-408-409-410-411-412
413-420-421-423-426
427-435-436-437-438
440-442-443-444-445
446-447-448-449
63,000 220,000 838,000
78,000 272,000 1,040,000
2 مادر رنگهای روغنی کدهای
415-417-418-419-425
428-429-430-431-432
433-434-439-441
68,000 250,000 958,000
84,000 310,000 1,188,000
3 رنگ روغنی مشکی 401 49,000 184,000

60,000 228,000

4 رنگ روغنی اکلیل نقره ای 407 70,000 258,000 987,000
87,000 320,000 1,224,000
5 روغنی طلائی ومسی 398-399 130,000 490,000

160,000 607,000

6 رنگ روغنی سفید مات 460
207,000 784,000

257,000 972,000
7 رنگ روغنی مشکی مات 461
175,000


217,000

8 ضدزنگ طوسی 455
175,000 668,000 3,450,000
217,000 828,000 4,280,000
9 ضدزنگ 450
136,000 499,000 2,550,000
169,000 619,000 3,160,000
10 ضدزنگ خوشنام 550
118,000 430,000 2,200,000
146,000 530,000 2,728,000
11 ضدزنگ سرنجی 451
190,000 756,000 3,880,000
235,000 937,000 4,810,000
12 رنگ آستری 454-452
159,000 591,000

197,000 733,000
13 رنگ استخری625-660-667
295,000 1,140,000

365,000 1,410,000
14 جلای آلکیدی (وارنیش) 705
159,000 591,000

197,000 733,000
15 روغن الیف 700
180,000 700,000 3,100,000
223,000 868,000 3,840,000
16 رنگ سوله سبز 621

630,000 3,000,000

780,000 3,720,000
17 رنگ سوله زرد ،آبی وسفید
618-620-628


655,000 3,220,000

812,000 3,990,000
18 رنگ روغنی نیمه براق 500
180,000 700,000 3,460,000
223,000 868,000 4,290,000
19 رنگ روغنی مخصوص بتونه 452B

655,000


812,000
* به قیمتهای ستون اول 9 درصد مالیات برارزش افزوده اضافه میگردد.

لیست قیمت محصولات کارخانه رنگسازی بینالود

تاریخ اجرا :1397/12/10

ردیف انواع محصولات قیمت فروش درب کارخانه (ریال) قیمت مصرف کننده با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده(ریال)
نیمی کوارت گالن دبه(2.5 گالن) نیمی کوارت گالن دبه(2.5 گالن)
1 رنگ پلاستیک استاندارد 300
142,000 580,000 1,430,000
176,000 720,000 1,770,000
2 رنگ سفید نیم پلاستیک سفید 350

400,000 950,000

496,000 1,180,000
3 نیم پلاستیک سفید 900

310,000 680,000

385,000 843,000
4 نیم پلاستیک سفید 901

325,000 710,000

403,000 880,000
5 نیم پلاستیک سفید 902

340,000 750,000

420,000 930,000
6 نیم پلاستیک خوشنام 360


460,000


570,000
7 سفید نیم پلاستیک خوشنام 361


500,000


620,000
8 مادر رنگ پلاستیک کدهای
301-303-311-315
317-324-328-337
90,000
170,000

112,000 210,000

9 رنگ اکریلیک نیمه براق 850

855,000 2,100,000

1,060,000 2,600,000
10 رنگ اکریلیک نیمه براق 851

900,000 2,220,000

1,116,000 2,750,000
11 رنگ نما اکریلیک

580,000 1,430,000

720,000 1,770,000
12 رنگ نمای اکریلیک -سیلیکون
870


1,000,000 2,400,000

1,240,000 2,970,000
13 پرایمین 800

360,000 810,000

446,000 1,000,000
14 نیم پلاستیک حلب


1,650,000


2,040,000


ردیف انواع محصولات قیمت فروش درب کارخانه (ریال) قیمت مصرف کننده با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده(ریال)
کوارت حلب کوارت حلب
1 رنگ اکریلیک
ترموپلاست سرد
672-675
220,000 5,500,000 273,000 6,820,000
2 رنگ صنعتی اکریلیک
ترموپلاست مخصوص بتن
671-677-679-683
687-693-695-697
240,000 6,000,000 297,000 7,440,000
* به قیمتهای ستون اول 9 درصد مالیات برارزش افزوده اضافه میگردد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت تولید رنگ بینالود تعلق دارد